skip to Main Content

Miljö - Vi använder alltid miljövänliga produkter!

Att arbeta utifrån ett miljöperspektiv är för oss en självklarhet. Vi använder alltid miljövänliga produkter i de rengöringsmedel vi använder. Vi samarbetar gärna med kunder och leverantörer som är ISO-certifierade.

Att hantera kemikalier på rätt sätt innebär en bra ekonomi både för oss och för våra kunder. Den största vinnaren är dock en bättre miljö.